G 67

Gotland: Sproge kyrka


÷ r[u]þuiþr : a burh : lit : giara : stain : yvir : sen faþur : botulf : a burh naþi : ---(þ) þaira : sial : aldra : sum : hiar : huilas : undir : biþin : patenostu : þair : si+al : sum hi(e)li-

Rodvid i Burg lät göra stenen över sin fader Botulf i Burg. Nåde Gud deras själar, alla som här vilar under. Be fadervår för dera själar, som ...


Gravhällen från 1200- eller 1300-talet ligger i golvet framför koret.

Foto © Christer Hamp 2006-06-17

Tillbaka till listan