G 68

Gotland: Sproge kyrka


airikr : lit [giara stan : yfir : sina :] --(t)ur : naþi : guþ : sial : -l-...

Erik lät göra stenen över sin dotter. Nåde Gud själ ...


Gravhällen från 1200- eller 1300-talet står lutad mot kyrkbodens södra vägg.

Foto © Christer Hamp 2020-08-11