G 79

Gotland: Fardhems kyrka


...-u(þ) : s(t)h(p)- : (æ)i(k)
...-or-...--
...ol--...

-


Putrinskrifterna finns på södra väggen i tornkammaren. De beskrevs av P A Säve 1864 som "öfverkalkade och nästan förstörda". De försvann senare och återupptäcktes 1998.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20