G 80

Gotland: Linde kyrka


s(t)ain lit × bot[ul](f) × stafa × [merki × i]... ... [hi-iR] × a(t) × unua(l)(t) × unit ...(l)(i) k(u)m[l · þi]... ... sialu hans

Botulv lät skriva stenen ... har gjort detta minnesmäsre efter Unnvald (?) ... [Gud hjälpe] han själ


Runstenen står i S:ta Katarina kyrkoruin i Visby, lutad mot den västligase väggen. Tidigare låg den på kyrkogården i Linde, och var sliten och svårläst redan vid de första beskrivningarna från början av 1800-talet.

Foto © Christer Hamp 2017-06-17