G 81 B

Gotland: Linde kyrka


kuþ : hafi butui(a) : sial

Gud må ha Botnys själ.


Kalkristningen från 1400-talet finns på tornbågen, på norra sidan, 0,27 m från bågens västra kant, omkring 1,60 m över golvet. Tolkningen ovan är enligt Gotlands runinskrifter.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12