G 82

Gotland: Lojsta kyrka


... : lit : giera : m...

... lät göra ...


Gravhällen ligger som trappsten utanför korportalen.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12