G 83 B

Gotland: Lojsta kyrka


[...iar-a^ubolaki- : a^(r)ua]

-


Inskriften med rödkrita finns på tornbågens södra sida närmast intill ingången. Redan på 1800-talet var den i så dåligt skick att den itne kunde tolkas.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12