G 83 A

Gotland: Lojsta kyrka


h-ar : sum : hita : lisa : ta : bar : han : pris . . . h - sum ki . . .

Envar som läser detta, då bär han pris ...


Inskriften med rödkrita finns på östra sidan av kyrkans ingång. Gotlands runinskrifter förklarar innebörden: "den som läser detta, han får beröm (han är duktig)".

Foto © Christer Hamp 2020-08-12