G 90

Gotland: Sigdes, Burs socken


᛭ᛒᛁᛚ

÷ bil

-


Det medeltida stenkorset står 30 m norr om korsningen mellan väg 536 och 537, omkring 500 m sydost om Burs kyrka. På framsidan finns en inskrift på latin med minuskler, som Carl Säve år 1852 läste som:
MCD : quatuor : X : ac : octo : die : michaelis :
Omnipotens : o : rex : cui : p s (pius?) : ecce : veil's :
. . . (?c)ruce : agnatws : IOCMS : qui : morte : grauattts :
. . . : euratws : rangualdws laugwe : locatws :
och daterade till 1448. På baksidan finns den korta runinskriften. Gotlands runinskrifter antar att det är början på en uppmaning att be för den döde.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20