G 89

Gotland: Sutarve, Stånga socken


e e=li l

-


Brakteaten finns nu på Historiska museet i Stockholm. Inskriften är likalydande med G 85, G 143, G 251 och G 287.

Foto © Christer Hamp 2009-01-06