G 97

Gotland: Etelhems kyrka


huatr : let kear- · futkar bos

Hägvald lät göra ... dopfunt ...


Runinskriften finns på dopfuntens västra sida, under karet. Gotlands runinskrifter antar att bos kan vara ett namn i förtkortad form, t.ex. Botulfs.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12