G 98

Gotland: Etelhem


mk mrla wrta(a)

-


Silverspännet från slutet av 400-talet eller början av 500-talet finns nu på Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2006-01-27