Gr 15

Grönland: Ikigaat / Herjolfsnes


+ þæsi : kona : uar : lagþ ÷ firi : borþ : i : grøna¶laz : haf(e) : ær : guþu(e)h : het

Denna kvinna blev lagd över bord i Grönlandshavet, som hette Gudveig


Träpinnen från Herjolfsnes finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. På bilden syns bara början av inskriften, till och med "grøna". Texten fortsätter på den skuggade framsidan av pinnen.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan