Gr 16

Grönland: Gardar


...(l)*dur : a : mik ÷ (t)

Hildur (?) äger mig


Gjutformen av täljsten till sländor finns på Nationalmuseet i Köpenhamn, och i montern har tidigare även ett avtryck av formen varit utställt.

Foto © Christer Hamp 2009-05-14 och 2010-05-22