Gs 15

Gästrikland: Ovansjö prästgård


rual=tr × ok × utr × litu × restu × s[(t)en × eftr × irm...] ... ...þ [×] iulbi × onta ...[o(n) × litsi(a)]

Roald och Udd lät resa stenen efter Ärnmund ... Gud hjälpe anden!


Stenen sitter i vapenhuset, inmurad till vänster om ingången till kyrkan. Den är det enda kända exemplet på knutrunor på sten. Från Norge och Grönland finns mindre fynd, ristade på trä och valrosstand. Inskriftsbandet på stenen Ög 153 på Styrstads kyrkogård påminner om knutrunor.

Foto © Christer Hamp 2004-08-22

Tillbaka till listan