Gs 16

Gästrikland: Ovansjö prästgård


... (e)ftiR ÷ sihbi... ... ...s=ta lit ÷ biu-... ...

... efter Sibbe ... rista lät Björn ...


Runstensfragmentet förvaras på andra våningen i sakristian. Den upphittades 1928 vid plöjning 40 meter söder om prästgården.

Foto © Christer Hamp 2008-05-16

Tillbaka till listan