M 11

Medelpad: Högom, Selångers socken


kunuþr auk þurkairþ| |þaun -itu raisa st(a)(i)(n) aftiR þurstain sun sin in aun auk auntr bruþr hons

Gunvid och Torgärd de lät resa stenen efter Torsten, sin son. Och Örn och Önd [var] hans bröder.


Runstenen står rest i ett gravfält nordost om Västra vägen i Högom i västra delen av Sundsvall. Den restes där 1948, men det är osäkert var den ursprungligen stått.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08