M 13

Medelpad: Oxsta, Selångers socken


[...au...n... ...uissi...] --naR

... runor


Det som återstår av runstenen står rest mellan betesmark och en bäckravin 100 m sydost om bostadshuset

Foto © Christer Hamp 2014-08-09