M 14

Medelpad: Byn, Sättna socken


Foto © Christer Hamp 2014-08-09