M 14

Medelpad: Byn, Sättna socken


[sikuRþ suain auk hrþuR ritu stai- þina abtiR ihul foþur sin]

Sigurd, Sven och Hård reste denna sten efter Igul, sin fader


Runstenen står rest några meter norr om väg 629 några hundrta meter öster om byn Byn nordväst om Sundsvall. Ytan är idag så förstörd att inte mycket kan läsas, men man känner texten från äldre avbildningar.

Foto © Christer Hamp 2014-08-09