M 16

Medelpad: Sköns kyrka


bia(r)(n) raiti ... ...þur sin : kuþ hialbi ant hans ... ...ti runaR

Björn reste ... sin far/bror. Gud hjälpe ... ristade runorna.


Runstenen står rest söder om Sköns kyrkas torn, intill M 15. Den har suttit inmurad i gamla kyrkan, som revs 1848, men runristningen upptäcktes först 1911, när den låg i en stenhög vid kyrkoherdens stall.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08