M 15

Medelpad: Sköns kyrka


biurn : riti stain þino : aftiR : ufriþ : auk at : un sunu sin

Björn reste denna sten efter Ofrid och efter Unn, sina söner


Runstenen står rest söder om Sköns kyrkas torn, intill M 16. Den upptäcktes när den gamla kyrkan revs 1848, och fick sin nuvarande placering 1970.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08