M 4

Medelpad: Attmarby, Attmars socken


...uki raisti st... ... f(u)r austra miR i(i)...ri (i)aisinsiltaikan-... ...[na]þ(u) stain þin[a]

... uki reste stenen ... for österut med Ingvar (?) ... denna sten


Runstenen står utanför kyrkogårdsmuren vid Attmars kyrka, bredvid M 5. Den påträffades 1810 i en odling, men gick sönder när den skulle tas upp. Endast det större stycket återstår nu. Några av runorna är kortkvistrunor.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08