M 5

Medelpad: Attmarby, Attmars socken


hokun lit rita * stin þino| |obtiR skukna bruþur sin auk abti(R) alþruþi muþur sino kuþ hialbi þiRa salu auk| |kuþ muþiR

Håkon lät resa denna sten efter Skygne, sin bror, och efter Altrud, sin mor. Gud och Guds moder hjälpe deras själ.


Runstenen står utanför kyrkogårdsmuren vid Attmars kyrka, bredvid M 4. Den påträffades 1875 i en åker i Attmarby. Några av runorna är kortkvistrunor. Under runslingan finns en modern ristning: "Funnen 1875 25/8 CP GS(?)".

Foto © Christer Hamp 2014-08-08