M 6

Medelpad: Målsta, Tuna socken


[(a)(n)ut riti stin þina a-ti- hakun faþuR ...]

Anund reste denna sten efter Håkon, sin fader.


Runstenen står rest ett tiotal meter norr om väg 568 vid Målsta.

Foto © Christer Hamp 2014-08-08