N 28

Norge: Korsøygarden,Tangen socken


: aumutær : geþe mik : aø=slikær a mik

Audmund gjorde mig. Asleik äger mig.


Inskriften finns på ett metallband som går runt handtaget på svärdet. Det finns utställt på Historisk Museum i Oslo.

Foto © Christer Hamp 2008-08-10