N 29

Norge: Nørstebø


× þair : finr : auk : skofti : rais(t)u : s(t)in : þena : þa : es : (þ)air : s(k)iþtu : lantom : sinum : saRn(e)r : uala ×

Finn och Skofte reste denna sten då de skiftade sina landegendomar, Våles söner.


Den lilla runstenen står i ingångshallen till Oslo universitetsbibliotek i Blindern, tillsammans med N 157 och NIÆR 19.

N 59,939175
E 10,721511

Foto © Christer Hamp 2008-08-11