N 573

Norge: Gol kyrka IX


t f f s s a n t t f f s s a n t

e[inn] t[veir] [rr] f[jrir] f[imm] s[ex] s[jau] [tta] n[u] t[u] e[llifu] t[olf] [rettn] f[jrtn] f[imtn] s[extn] s[jautjn] [ttjn] n[tjn] t[uttugu]


Inskriften finns p vnstra sidan i koret. Stavkyrkan frn Gol har flyttats och r teruppfrd i Norsk Folkemuseum p Bygdy.

Foto © Christer Hamp 2008-08-09