N 568 - 575

Norge: Gol kyrka IV - XI


 

 


Stavkyrkan från Gol byggdes omkring 1170 - 1200. Den har flyttats och återuppfördes 1885 i kraftigt restaurerat skick i Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo. De flesta av inskrifterna finns på korets norra vägg, möjligen därför att det var den bäst belysta väggen i kyrkan, med ljus från kordörren på den motsatta, södra sidan av koret.

Foto © Christer Hamp 2008-08-09