N 575

Norge: Gol kyrka XI


ra=þ rett ru(=n)a=r þesar

Läs dessa runor rätt!


Inskriften finns på vänstra sidan i koret. Stavkyrkan från Gol har flyttats och är återuppförd i Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Foto © Christer Hamp 2008-08-09