N 61

Norge: Alstad, Hof socken


iurun ¤ rais(t)i [¤] s(t)ain ¤ þina ¤ af(t)ir [¤] au-aun- ¤ is ¤ (h)ana ¤ --(t)i [¤] auk ¤ furþi ¤ af ¤ hrikariki ¤ u(t)an ¤ ur ulb¤aui-
× auk ¤ (m)unta¤stain ¤ ----ir ¤ þusi ×

Jorun reste denna sten efter ... , sin husbonde, och förde den hit från Ringerike, från Ulvøy. Må bildstenen hedra dem.


Runristningen är från början av 1000-talet och samtidig med bildristningen. Den löper längs vänstra kanten av stenen. På senen finns även en senare ristning (N 62).

Foto © Christer Hamp 2008-08-10