N 649

Norge: Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen


÷ lun(a)næyu hu(i)spræyiu sinni sint-... ...
guþs ok sinna ek uil at otu kapp-... ...
skreiþar er þu fær nokkora mor...---... ----
eigi er oftyr

Till Lunaney, sin husfru, sänder ... Guds och sina hälsningar. Jag vill att Otto Kappe får hundra torskar levererat, som du får brunrandigt vadmal för, om det inte är för dyrt.


Runpinnen, daterad till före 1413, finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15