N 650

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


÷ æin^nriþi ÷ þeta ÷ at| |tu mer at gia^l^lda ÷ tua mæla ok ÷ þriu sa^lld ÷ en ahngarstihi ÷ sihta^n mæla
en þu ska^l^lt ÷ æin^ndriþi ÷ taka ÷ þat ko^nn ÷ sem ÷ berþor ÷ a mer at luka ÷ eihi min^na ÷ en sehsta^n mæla
ska^l^lt| |tu ta^ka ÷ eþa ÷ el^lihar : tak þu ehi ÷ en ÷ fa^þur min^n ÷ biþ ek ÷ a(t) ha^n^n kil^lti ÷ mer ÷ þriu sa^l^ld ÷ i

Endride! Detta ska du betala mig: två mæler och tre såld, och därutöver sexton mæler
Och du ska, Endride, ta emot kornet som Bergtor är skyldig mig, inte mindre än sexton mæler
ska du ta emot, annars ska du inte ta emot något. Och min far ber jag att han betalar mig tre såld


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. De mått som anges varierade lokalt, Wikipedia uppskattar att en såld var 97,2 liter och enligt Magnus Lagabøtes landslov skulle en såld motsvara sex mæler.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15