N 652

Norge: Nordre Gullskoen, Bryggen, Bergen


: sikurþr ha^lfan ask : æirikr

Sigurd: en halv ask. Erik.


Runpinnen från före 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. Erik meddelar att Sigurd ska ha en halv ask av något. En ask kan enligt informationen i museet vara 10,8 liter, menlokala variationer förekom.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15