N 653

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


helga · aon...-(æ)(k)(e)-...
(f)(o)(l)(t)(æ)^(l)... ÷ gu^nna^r : pa^rfæ- : pu^nd : ogmundr · -- · oæ--...

Helga ...
... Gunnar parvel pund. Ogmund ...


Runpinnen från före 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Tolkningen av inskriften är osäker enligt informationen i museet.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15