N 654

Norge: Søndre Bugården, Bryggen, Bergen


bet^r^ ^let| |t^uær mærkr · o^la^fr : þreta^n bu^(n)
suærþo^lfr --- enku lo...

Peter gav två marker, Olav tretton pund
Sverdolv ... inget betalt


Runpinnen från före år 1198 finns i Bryggens museum i Bergen. På bilden visas den text som återges med andra raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15