N 660

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


arni-

Arne äger


Märklappen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15