N 661

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


arne a

Arne äger


Märklappen från före år 1413 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15