N 662

Norge: Nordre Bugården, Bryggen, Bergen


a^rni a

Arne äger


Märklappen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15