N 669

Norge: Nordre Bugården, Bryggen, Bergen


biani a

Bjarne äger


Märklappen från efter år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15