N 670

Norge: Nordre Engelgården, Bryggen, Bergen


botlæifr æ

Botleif äger


Märklappen från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15