N B189

Norge: Bryggen, Bergen


-mraeþrmnþm-
-knmertyoaokm-

-


Runpinnen finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte kunnat tolkas. Bilden visar den text som återges med andra raden ovan.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15