N B190

Norge: Søndre Engelgården, Bryggen, Bergen


n^u er skøra mykyl kaLdhørþa^rþiri

Nu är det mycket bråk ...


Revbenet av ett större djur med inskrift från före år 1248 finns i Bryggens museum i Bergen. Slutet av inskriften är inte skrivet av samma hand som början, och har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15