N B249

Norge: Søndre Gullskoen, Bryggen, Bergen


sæint er þat er suæin fan dynta silfrberh : i : mol d^uærga þat sæg^hir hær meþ harra hæiþmil^lc : i : giof ræiþa ÷ ÷ ha^u sa er la^uh at lôþe lohryranda dyrum þes uitis biþ ek þriote þægnlæiþum guc ræiþi
sigurþr : amunda:son : a mik

Det är lite sent att överlämna som gåva det silver som Sven Dynta hittade smutsigt i jorden - så säger den givmilde kungens följe också. Jag ber om straffet, Guds vrede, för den styvnackade, eftersom männen är trötta, för huvudet som ljög för den dyre förstöraren av lagbrytare.
Sigurd Amundsson äger mig


Den runda träpinnen med handtag finns i Bryggens museum i Bergen. Inskriften är gjord omkring år 1332. Översättningen är efter informationen i museet.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15