N B250

Norge: Bryggen, Bergen


fuþ

-


Handtaget till en kruka av keramik finns i Bryggens museum i Bergen. Innan handtaget ramlade av var inskriften ovanligt väl dold.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15