N B28

Norge: Bryggen, Bergen


fuþorkhniostbmly

fuþorkhniostbmly


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15