N B29

Norge: Bryggen, Bergen


foro^þlam(e)uþarunka^rat`s´yriaþun--
÷ foro^þlameuþarunkratspyriiarunkr(u)(r)(o)--(r)-------(r)-(r)(u)----

-
-


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. Texten har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15