N B416

Norge: Gullskoen, Bryggen, Bergen


... -ø(g)na^n t^reng · a · bloþ(e) · (s)(p)(r)(e)ngir
--ota · r^æyni · ga^utu- · ra^nar · lioma · (g)o^no^n-s · -o--
-þ · urab(e)t^r(e) · hlufu
- · hia · o^rlæik · þin^num · æinskis · u^ærþr · um · kumna · færþir

-


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen. Texten är en dikt i versmåttet drottkvætt, men pinnen är avbruten så att bara slutet av raderna kan läsas. Enligt informationen i museet kan man bara idenfitiera enstaka ord.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15