N B417

Norge: Bryggen, Bergen


þetta ræist blinder ma^þer til þin h(y)-

Detta ristade en blind man till din ...


Runpinnen från före år 1332 finns i Bryggens museum i Bergen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15