N B8

Norge: Bryggen, Bergen


-(n)ma^nþkalm^næruþka(t)-

-


En del av en lädersko som finns att se i Bryggens museum i Bergen. Runorna har inte kunnat tolkas, och enligt museets förklaring är de troligen avsedda som dekoration.

Foto © Christer Hamp 2016-06-15